Thiện tai, thiện tai..

5 Likes Tắt bình luận
o-long-vien

Một thằng bé trèo tường vào chùa nghịch ngợm và hái trộm hoa quả, bị sư trụ trì tóm được và dọa cho cu cậu 1 trận. Nó chạy về nhà khóc và gọi bố nó đến. Ông bố vốn là 1 đầu gấu có tiếng ở vùng này vội đến gặp nhà sư và mặt hầm hầm nói:
– Này, sao mày chửi con tao?
– Thiện tai, thiện tai, bần tăng chưa chửi ai bao giờ.
– Thế tại sao mày đánh con tao?
– Thiện tai, thiện tai, bần tăng chưa đánh ai bao giờ.
– Cái thằng đầu trọc này, đã đánh con tao tại sao lại không nhận. Có giỏi thì đánh nhau với tao.
– Thiện tai, thiện tai, xin mời thí chủ, bần tăng… chưa ngán thằng nào bao giờ!

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Du Chi Cong