Thơ vui: Họp Gia đình

3 Likes Bình luận

Bài thơ vui về Họp Gia đình diễn tả một ông chồng có 05 bà vợ và ông chồng dặn các bà vợ trước ngày đi vắng một tuần. Bài thơ xúc tích và hài hước hy vọng mọi người có những giây phút thư giãn trong những ngày thực hiện giãn cách – ở nhà.

Hôm nay tôi họp gia đình
Có vài lời dặn…”các tình yêu” thương!
Ngày mai tôi phải lên đường
Về quê họp nhóm đồng hương mấy ngày.
Các bà chú ý nghe đây
Để rồi thực hiện mấy ngày… vắng tôi.
Kẻo mà khi vắng tôi rồi
Các bà làm loạn, xa rời kỷ cương!
Bà cả nhớ phải làm gương
Không được bắt nạt, coi thường…các em!
Giữ cho trong ấm ngoài êm
Thay tôi quản lý gạo tiền, thu – chi!
Bà hai trách nhiệm… thứ nhì
Vắng tôi tuyệt đối cấm đi đánh bài.
Thu vén nhà cửa … trong ngoài.
Chợ búa, cơm nước cả hai sáng – chiều!
Bà ba hạn chế … “on” (online) nhiều
Trên “phây” giờ lắm tình yêu lằng nhằng.
Tháng này cước mạng mà tăng
Tháng sau tôi sẽ cắt phăng 4G!.
Bà tư đang có con thơ
Việc gì quá sức thì nhờ chị em.
Các bà còn lại … phụ thêm
Cấm được ca thán lèm bèm mất hay!
Bà năm từ trước đến nay
Cũng vì nhỏ tuổi tôi hay cưng chiều
Nên đừng cậy được tôi yêu
Chành chọe các chị … “cân điêu … nói thừa”!
Các bà … đã rõ cả chưa?
Ở nhà xử sự cho vừa lòng nhau
Tôi đi chắc sẽ không lâu
Cùng lắm cũng chỉ tuần sau tôi về.
Bà nào không có vấn đề
Khi về tôi thấy ô kê … thưởng liền
Bà nào … làm máu tôi điên.
Thì tôi “cấm vận” ngủ riêng một tuần!

Chuyện gia đình

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.