Thu mộng

5 Likes Tắt bình luận

Thoảng đâu hoa sữa ngát thơm nồng!
Thu thắm rồi đấy có biết không?
Mênh mông đất trời heo may gió
Nặng lòng nhớ ai…. thu có tỏ…!!!

QHP, 15/9/2018

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy