Tình phiêu linh

9 Likes Bình luận

Anh về chốn cũ có ai?

Để em ở lại sớm mai một mình

Anh đi mộng cũng phiêu linh

Riêng em, em vẫn nghĩa tình nặng mang

Anh bề chốn cũ bên đàng

Để em bên nớ xốn xang đêm ngày

Người xa, xa thế có hay?

Để em vò võ lắt lay mộng dài

Đêm nay thiếu vắng tay ai

Để em giấc điệp cũng phai màu hồng

Chập chờn tưởng bóng … mà không

Chỉ là cơn gió thổi bông hoa tàn!

Gió ơi nếu đến bên ngàn

Cho ta gửi nốt bông tàn làm tro

Lòng vương lắm nỗi tơ vò

Thì sao ta thể sống cho an lành…!

 

9/4/2019

HPQ

 

 

> Tình tháng tư

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.