Tình thu buồn

3 Likes Tắt bình luận

Nắng vàng chưa uống đã say
Mùa thu, hoa sữa … heo may thoáng buồn
Tại sao người vội đi luôn
Để cho gió cũng … thương nguồn cỏ cây

Trắng trời mây những là mây
Trắng thương, trắng nhớ sao đây hỡi người
Lòng đau, miệng vẫn mỉm cười
Đất khô, cây héo, hoa tươi mới là…

Thương em cái phận đàn bà
Khi yêu cho hết…, biết là khổ đau
Thu ơi chuyển gió cho mau
Đừng mang thương nhớ vò nhàu trái tim

Nửa đời mộng mị đi tìm
Bao mùa thu vội vẫn im tiếng lòng
Lắng nghe trong gió em mong
Một lời giã biệt …, cho xong cuộc tình.

QHP, 10/9/2018

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy