Tình

10 Likes Tắt bình luận
Mưa Ngâu sao tạnh bất ngờ
Ngưu Lang, Chức Nữ bây giờ ra sao?
Tình duyên còn có ngọt ngào
Hay là cũng chỉ mưa rào bấy nay.

 

Mưa giăng một thoáng tạnh ngay
Tình ai cũng vậy đổi thay không ngờ
Mưa rơi vài giọt tình cờ
Vài giọt ướt áo đợi chờ cả năm

Thân em như thể con tằm
Ăn dâu nhả kén rồi nằm mặc ai
May ra thành kiếp con ngài
Sinh tằm cho kén để ai kéo mành….

Tác giả: Huong Pham – 3/5/2018

 

>> Tình phai phù dung

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri