Vợ đẻ

7 Likes Tắt bình luận
doc-bao

Một ông đang đọc báo thì cáu ầm lên:
– Thế này thì có tức không chứ.
– Bà vợ trong bếp chạy ra: Có chuyện gì thế?
– Ông chồng: Bài thơ của tôi tên là “Vô đề”, thì họ lại in thành… “Vợ đẻ”!”.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Du Chi Cong